Sökning: "Förvaltningsprocessrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Förvaltningsprocessrätt.

 1. 1. Hur aktiv är förvaltningsdomstolen? : Om rättens möjlighet att vara aktiv och tillvaratagandet av den enskildes intressen i LSS-mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Körle; [2022-02-16]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsprocess; Förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsdomstol; Processledning; Access to Justice; Processuell obalans; LSS; LSS-mål;

  Sammanfattning : Att som part i en domstolsprocess kunna tillvarata sina intressen är en förutsättning för att få en rättvis domstolsprövning. I så kallade LSS-mål gäller domstolsprövningen den enskilde individens rätt till de insatser som utlovas genom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LÄS MER

 2. 2. Att klaga för klimatet : En funktionsanalys av klagorätten i miljöbalkens 16 kap. 13 § och dess intersekt-ion med den EU-rättsliga tolkningen av Århuskonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ville Huhmarniemi Elfving; [2022]
  Nyckelord :miljörätt århuskonventionen lindblom förvaltningsprocessrätt eu;

  Sammanfattning : The number of climate litigations brought to court by non-governmental organ-izations promoting environmental protection have increased. In Sweden such organizations can challenge the decisions of public authorities through chapter 16 section 13 of the environmental code. The implementation of art. 9(2) and art. LÄS MER

 3. 3. Vem talar för djuren? Utredning av talerätt för djurskyddsorganisationer i fråga om etiska godkännanden av djurförsök

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eleonora Rönström; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; processrätt; djurrätt; djurskydd; talerätt; djurförsök; etiska godkännanden; djurförsöksetiska nämnder; förvaltningsprocessrätt; förvaltningslagen; ideella organisationer; djurskyddsorganisationer; djurskyddslagen; etisk prövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Animal Welfare Act states that animals have a number of different interests and needs that must be protected. At the same time, animals are legally categorized as objects and, as a result, cannot stand as a legal party and have their interests represented in legal proceedings. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet genom åsiktsframförande och uppgiftslämnande i sin LVU-process : En jämförelse mellan gällande rätt och tillämpningen av den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Lagneborg; [2022]
  Nyckelord :LVU; barn; åsikt; uppgift; förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt;

  Sammanfattning : In cases where a child's guardian's actions entail a significant risk of the child's health or development being harmed, the public may in certain cases forcibly care for the child. In these cases, it is no longer the guardians who decide what is best for the child, but that responsibility has been taken over by the public. LÄS MER

 5. 5. Verkställighetshinder och giltig ursäkt - En analys av rekvisitet giltig ursäkt i 12 kap. 19 § utlänningslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Tomelius; [2021]
  Nyckelord :migrationsrätt en. migration law ; förvaltningsrätt en. administrative law ; förvaltningsprocessrätt en. administrative procedure ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2005, the current Swedish Aliens Act came into force. During the legislative process, the legislator saw the need to change the rules on when a new examination can be made of a decision on expulsion or expulsion that has become final and is to be enforced. This is regulated in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act. LÄS MER