Sökning: "Joakim Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Joakim Eriksson.

 1. 1. Anställningsskyddets bipolära förändringsprocess - Ett dynamiskt spänningsförhållande mellan Det marknadsfunktionella mönstret och Skydd för etablerad position

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anställningsskydd; Normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kartlägger anställningsskyddets förändringsprocess och ämnar synliggöra hur samhällsutveckling och normativa grundmönster påverkar rättsutvecklingen. Med hjälp av Christensens teori om rätten som normativa grundmönster i ett normativt fält och Hydéns teori om samhällsutveckling som S- kurvor tolkas, analyseras och diskuteras insamlat material. LÄS MER

 2. 2. Miljöpåverkan av bioplast från skogsindustriellt avloppsvatten : En jämförande livscykelanalys av polypropen (PP) och polyhydroxyalkanoater (PHA) från Gruvöns massa- och pappersbruk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :life cycle assessment; LCA; bioplastic; forest industrial wastewater; BillerudKorsnäs; Gruvöns bruk; polyhydroxyalkanoates; PHA; livscykelanalys; LCA; bioplast; skogsindustriellt avloppsvatten; BillerudKorsnäs; Gruvöns bruk; polyhydroxyalkanoater; PHA;

  Sammanfattning : I den här studien har en beräkningsmodell byggts för hur PHA skulle kunna produceras av substrat i avloppsvatten från Gruvöns bruk. Därefter har en jämförande livscykelanalys utförts där PP-sugrör inom Europa ersätts med PHA-sugrör från bruket. LÄS MER

 3. 3. Ett digitalt övningsverktyg för simulering av finanskriser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Börestam; Gustav Eriksson; Patrik Johansson; Joakim Michalak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiella institutioner i hela världen behöver vara väl förberedda på finansiella kriser för att minimera de negativa effekter som kan komma till följd av en finanskris. Idag övar och utbildas anställda inom finanssektorn på finanskrishantering. LÄS MER

 4. 4. Varför är läktarna så tomma på damernas matcher?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Damallsvenskan; Damfotboll; Genusperspektiv; Media; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Varför är läktarna så tomma på damernas matcher? är en studie där Damallsvenskan och Allsvenskan undersöks utifrån perspektiv om genus och publikintresse. Idrotten sägs vara skapad av män för män, vilket speglar den svenska mansdominerade fotbollen. LÄS MER

 5. 5. Financial Literacy & Rational Financial Decision Making : a study of university students in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Artur Söderlund; Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :literacy; rational; finance; students; sweden;

  Sammanfattning : The importance of a high level of financial literacy and skills in the area of personal finance is of constant relevance, especially for young people and students. This research aims to determine if there are differences between the students at the different faculties at Umeå University concerning financial literacy and rational financial decision making. LÄS MER