Sökning: "Joakim Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Joakim Eriksson.

 1. 1. Den goda maten : Hur Kommuniceras CSR-arbete till och av lokala franchisetagare? En fallstudie på ICA Gruppen AB.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Eriksson; Joakim Fridman; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability report; Internal communication; Franchise Group; Franchisor; Franchisees.; CSR; Hållbarhetsredovisning; Intern Kommunikation; Franchisekoncern; Franchisegivare; Franchisetagare;

  Sammanfattning : CSR har varit ett välbekant ämne sedan 1950-talet och antal franchisesamar- beten i Sverige ökar visar Svenska Franchiseförenings undersökning från 2018. Teorin beskriver även vikten av en tydlig kommunikation och strategi för franchisekoncernens CSR-arbete, trots detta finns det ett gap av studier specifikt inriktade på CSR inom franchising. LÄS MER

 2. 2. Brynäs IF – Mer än en idrottsförening : En fallstudie om Brynäs IF:s arbete med CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Philip Emanuelsson; Joakim Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Brynäs IF; CSR; Sponsorship; Sport organisation; Stakeholder theory; Brynäs IF; CSR; Sponsring; Idrottsförening; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att svenska idrottsföreningar besitter grundläggande värden som är att betrakta som samhällsnyttiga. Svenska idrottsföreningar erhåller likaså ett ekonomiskt stöd från den offentliga sektorn som ett erkännande av dess samhällsnytta. LÄS MER

 3. 3. Fake news : Kan korrekt information motverka lögner?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Eriksson; Anastasiya Afanaseva; [2018]
  Nyckelord :fake news; fact checking; anchoring; confirmation bias; priming; falska nyheter; faktagranskning; förankringseffekt; konfirmeringsbias; prajming;

  Sammanfattning : Sveriges regering och SÄPO har identifierat fake news som ett hot mot demokratin. I denna studie undersöker vi om fake news påverkar individer, trots att de vid samma tillfälle erhåller korrekt information inom ämnet. Detta gjordes genom en enkätundersökning på studenter vid Uppsala universitet. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens möjligheter inom skogsindustrin : En kvalitativ studie om digitalisering och blockkedjeteknikens effekter på försörjningskedjan inom skogsindustrin.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Eriksson; Joakim Hedman; [2018]
  Nyckelord :Blockkedjeteknik; CSR; Supply Chain Management; asymmetrisk information; Digitalisering;

  Sammanfattning : Försörjningskedjan inom skogsindustrin innehåller många olika steg som kan uppfattas komplexa för utomstående parter. Med hjälp av digitalisering finns det möjligheter att göra arbetet mer effektivt, där parter inom försörjningskedjan kan nyttja informationsteknologi för att underlätta beslutsfattande, men även göra arbete mer transparent. LÄS MER

 5. 5. Partiellt allmängiltiga kollektivavtals raison d’être i den svenska modellen : Allogen transplantation eller naturlig progression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Joakim Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Universal collective agreements; the Swedish model; social dumping;

  Sammanfattning : We live in a global world characterized of economic internationalization. It imposes new demands on our way of managing our world. The Swedish labour market is not an exception. Critics believe that the Swedish model is in need of change. LÄS MER