Sökning: "functional programming"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden functional programming.

 1. 1. Pattern Matching for Non-inductive Types in Code-generating Haskell EDSLs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Thomas Li; [2021-09-20]
  Nyckelord :haskell; haski; edsl; pattern matching; embedded domain-specific languages; functional programming;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) devices are becoming increasingly common in the modernhome, as are IoT-related security vulnerabilities. There are reasons to believe thatmany of these vulnerabilities were caused by programming errors made possible dueto working in a low-level programming language. LÄS MER

 2. 2. A Front-End for Daison

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :CHRISTOFFER KALTENBRUNNER; ALEXANDER NELDEFORS; HUGO STEGRELL; PHILIP VEDIN; [2021-09-07]
  Nyckelord :Database; Daison; Glasgow Haskell Compiler; Haskell;

  Sammanfattning : Daison is a database written in the functional programming language Haskell. Ithas no built-in visual representation of data and using it in an interactive Haskellenvironment such as GHCi is inconvenient since it requires boilerplate code. LÄS MER

 3. 3. Introduction of UXV assets into naval fleet architectures through an MILP based fleet modelling tool

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Sjoerd Jan Sinnema; [2021]
  Nyckelord :Numerical cost optimization; Naval fleet modelling; UXV integration; MILP programming; Maritime engineering; Numerisk kostnadsoptimering; flottmodellering; UXV -integration; MILP -programmering; sjöfartsteknik;

  Sammanfattning : The problem of fleet design and fleet modelling; for decades problems regarding determining fleet sizes and optimized routing problems have formed the groundwork into the fleet design and fleet optimization for a wide range of business sectors. In most of these problems only single entities or fixed design resources are optimized for a certain route and delivery objective based on minimizing operational costs. LÄS MER

 4. 4. Bokningssystem : Skapandet av ett bokningssystem till en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ali Waleed Imran Al-Janabi; [2021]
  Nyckelord :HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel; HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att skapa ett bokningssystem till en statlig myndighet, där de kommer att erbjuda en förvägsbokning till besökaren. Besökaren kommer att i förväg kunna välja ett datum och tidpunkt för önskat möte för att sedan ge information om vad mötet skall handla om. LÄS MER

 5. 5. INTI : En automatiserad ljudupplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Victor Guzmán Bacarreza; Claes Andersson; [2021]
  Nyckelord :Smart home; Location identification; Smart home market; Automatization.; Smarta produkter; Platsidentifiering; Smart marknaden; Automatisering.;

  Sammanfattning : The thesis INTI was founded by the members of the project, because they had a great common interest for development of smart electronic products, which today is classified as smart home products. The founders used their experience and knowledge that they had acquired in their three years at Halmstad University. LÄS MER