Sökning: "to get a job"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade orden to get a job.

 1. 1. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Westberg; Sara Zebardast; [2020-06-02]
  Nyckelord :Exitprocessen; desistance; kriminalitet; vändpunkt; turning point; generativity; knifing off; sociala band; stämpling; stigma;

  Sammanfattning : The purpose of our qualitative study was to look more closely at what the process looks like when an individual wants to leave criminality. Our two research questions highlights the meaningful factors to take a step back from criminality, but we also have one question that highlights what kind of support the individual who wants to leave criminality gets. LÄS MER

 2. 2. "gå till biblioteket så får du hjälp" : En fenomenografisk studie av hur samhällets digitalisering kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med användaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna-Karin Skansen; Ellinor Bylund; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Bibliotekspersonal; Yrkesroller; Informationssamhället; Digital delaktighet; Biblioteksanvändare; MIK; Kompetens;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, we examine six public librarian’s perception and experiences of the phenomena of the digitalization of society. The study aims to raise a voice as to how this has affected them in their daily work in the library when in contact with patrons. LÄS MER

 3. 3. Stenhårda kvinnor som stannar inom gruvindustrin : Kvinnliga mellanchefers upplevelser av en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Henningsson; Isabelle Sandström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka kvinnliga mellanchefers upplevelser av arbetstillfredsställelse, lojalitet mot organisationen och betydelsefulla faktorer för att vilja stanna kvar i en mansdominerad gruvindustri. Studien utgick från en kvalitativ metod och sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 4. 4. The Adaptation Process for aCustomizable E-learning System - Experiences from the implementation of TotaraLMS : The Adaptation Process for aCustomizable E-learning System - Experiences from the implementation of TotaraLMS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Irfan Ali Khan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Managing courses and programs in a traditional way is not an easy task to perform because it requires larger physical room space and human resources to arrange classroom sessions. Besides the other administrative tasks, scheduling the lectures and exams is quite hectic job for the teachers. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bellini; Adam Huru; Pontus Lind; [2020]
  Nyckelord :Lean; gruvindustri; Lean ledarskap; Lean kultur; hinder med Lean; möjligheter med Lean;

  Sammanfattning : Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LÄS MER