Sökning: "Erik Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Erik Eriksson.

 1. 1. ÄR LÄROBOKEN DISKRIMINERANDE? : En diskursanalys om huruvida en lärobok i samhällskunskap innehåller diskriminerande maktordningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Lejon; Erik Eriksson; [2021]
  Nyckelord :läroböcker; skolans värdegrund; kön; sexualitet; etnicitet; klass; maktordningar;

  Sammanfattning : This paper examines whether Reflex 123, a textbook in social studies for upper secondary school, reflects the fundamental values which are stipulated in The Swedish Curriculum and The Educational Act. The aim is thus to examine whether the textbook is producing, reproducing or maintaining discriminatory power structures relating to the social categories gender, sexuality, ethnicity and social class. LÄS MER

 2. 2. Från juice till halloumi : Vilka faktorer påverkar fristående varumärkesförlängningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Eriksson; Erik Hayling; [2020]
  Nyckelord :brand extensions; fast-moving consumer goods; brand managers; brand image; brand dilution; brand relevance; varumärkesförlängningar; dagligvaruhandeln; varumärkesansvariga; varumärkesimage; varumärkesurvattning; varumärkesrelevans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar fristående varumärkesförlängningar bland företag inom dagligvaruhandeln. Studien tillämpar en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer används för att samla in empiriska data. LÄS MER

 3. 3. Planering och genomförande av kommunikation som skaparett positivt samarbetsklimat mellan arkitekt och konstruktör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Erik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :positive collaboration climate; planning; implementation; communication; good relations; integrated planning; co-location; positivt samarbetsklimat; planering; genomförande; kommunikation; goda relationer; integrerad planering; samlokalisering;

  Sammanfattning : Eriksson, E. (2020). En kvalitativ studie baserad på intervjuer somhar bearbetats genom fenomenologisk metod för att finnafenomenet hur ett positivt samarbetsklimat kan skapas mellanarkitekt och konstruktör i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Double-decker beam of beam of bamboo - An alternative to I-section beams in construction of multistory housing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Samuel Eriksson; Erik Rudqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en värld i ständig utveckling, med en befolkningsökning och en urbanisering större än någonsin, ställs stora krav på nya bostäder. Dessa bör ha ett lågt klimatavtryck och ska kunna vara bostad åt många människor. LÄS MER

 5. 5. Ursäkta röran, vi konstruerar miljöbilen : En argumentationsanalys av partipolitikens syn på miljöbilen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anshelm and Hultman; I. Fairclough and N. Fairclough; green vehicle; electric car; diesel car; emission;

  Sammanfattning : Politicians, companies, organizations and people all over the world need to act swiftly to prevent, or at least, mitigate climate change. Sweden has the means and the ambition to be a one of the first green welfare states in the world. LÄS MER