Sökning: "Fast egendom"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Fast egendom.

 1. 1. Fastighetsmäklarens kontrollplikt - En fastighetsmäklares kontrollplikt av samtycke vid överlåtelse av fast och lös egendom i de fall säljande part har ingått äktenskap i land utanför Sverige men inom den Europeiska unionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Olin Emma; Beijner Anna; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Kontrollplikt; Fastighetsmäklare; Bostadsrätt; Äktenskap; Samtycke; Real estate agent; Property; Condominium; Marriage; Consent;

  Sammanfattning : Inom den svenska familjerätten finns ett antal förfogandeinskränkningar till följd av äktenskap, vilka kan hindra en make från att självmant ta beslut rådande egendom. Däribland finns ett hinder att överlåta fast och lös egendom utan den andra makens samtycke. LÄS MER

 2. 2. Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning : Hur beaktas rättigheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Berg; Terés Berglund; [2019]
  Nyckelord :renskötselrätt; sakägare; egendomsskydd; markåtkomst; ersättning;

  Sammanfattning : Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. LÄS MER

 3. 3. Kan blockkedjor öka säkerheten vid pantsättning av bostadsrätter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniella Andersen Lepp; Johanna Kriström Rudholm; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockkedjor; Pantsättning; Bostadsrätt; Denuntiation;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att synliggöra de problem som orsakas av dagens pantsättningsförfarande av bostadsrätter och att undersöka om blockkedjor kan vara en lämplig teknik att använda till ett framtida bostadsregistersystem och därmed komma till rätta med dessa problem. Grunden till problemen ligger i att proceduren för att pantsätta en bostadsrätt inte är lika rättssäker som när en fastighet pantsätts. LÄS MER

 4. 4. Reklamation av konsumenttjänster : Ett förtydligande av fackmässigt utförd tjänst och relationen mellan åtgärderna vid reklamation av entreprenader.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Victor Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En konsument kan anlita en näringsidkare som utför en tjänst i konsumentens hem, dessa tjänster är entreprenadtjänster och kommer berörs i uppsatsen. Vid entreprenader hos konsumenter ska arbetet utföras på ett fackmässigt sätt. Det som sker om tjänsten inte är utförd på ett fackmässigt sätt anses tjänsten vara felaktig. LÄS MER

 5. 5. Kajplats för permanentboende på vatten : Vilken lagstiftning tillämpas vid upplåtelsen för boendeformen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Frida Astner; Mathilda Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Houseboat; right of user; leasehold; property formation; real and personal property; Husbåt; nyttjanderätter; arrende; fastighetsbildning; lös och fast egendom.;

  Sammanfattning : Att bo i husbåt är en boendeform som fortfarande håller på att etableras på bostadsmarknaden, och regelverket kring detta är nästintill obefintligt. Det har inte återfunnits någon lagstiftning som hanterar boende på vatten och det råder tvivel om vad som gäller vid upplåtelse av husbåtar vid en kajplats. LÄS MER