Sökning: "nackdelar med överstatlighet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nackdelar med överstatlighet.

  1. 1. Olika vägar att stärka EU:s demokratiska legitimitet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sofia Negrin; [2000]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under 1990-talet har EU:s demokratiska legitimitet blivit allt mer ifrågasatt. I samband med de senaste fördragen och den ökade överstatlighet som dessa innebar har de demokratiska bristerna i EU:s politiska system blivit allt tydligare. LÄS MER