Sökning: "regional development"

Visar resultat 1 - 5 av 1172 uppsatser innehållade orden regional development.

 1. 1. Cluster Initiative Success Management – a single case study on Telematics Valley

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Åström; Saima Shahid; [2021-07-06]
  Nyckelord :Telematics; Telematics Valley; Clusters; Cluster Initiative; Regional Innovation Systems RIS ;

  Sammanfattning : Regional Innovation System (RIS) and clusters have long been argued for having a positiveimpact on regional growth. Also, the eminence of cluster initiatives and how in turn they supportregional growth and development are becoming important questions for scholars and practitionersas well. LÄS MER

 2. 2. Regionala infrastruktursatsningars påverkan på hållbar mobilitet i Landvetter Södra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Jolby; Catherine Svedhem; [2021-06-23]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; samhällsplanering; infrastruktursatsningar; planeringsstrategier; Härryda kommun; Trafikverket;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis studies the impacts of regional infrastructure investments on sustainablemobility at a local level. The study is based on the new planned town Landvetter Södra, Härrydamunicipality. To achieve goal 11 in Agenda 2030, a change in travel behaviour and trafficplanning in favor of sustainable means of transport is required. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för en expanderade elfordonsflotta i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tove Boivie; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna för en expanderande elfordonsflotta i Stockholms län under en tidsperiod som sträcker sig från 2015-2030. Frågeställningar som undersöks och diskuteras rör incitament och hinder för en elektrifiering, prognoser och aktuell utveckling för densamma samt hur en elektrifiering av fordonsflottan kan komma att påverka belastningen på elnätet regionalt. LÄS MER

 4. 4. Varför matturism? Möjligheter och incitament för utveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Viktoria Ågren; [2021]
  Nyckelord :Food tourism; Tourism development; Gastronomy tourism; Kulturgeografi; Turism; Matturism; Höga Kusten; Gastronomisk turism; Turismutveckling;

  Sammanfattning : Food tourism has recently become a trend throughout the world, and Sweden is not an exception. Regions and municipalities are now increasingly beginning to discover the potential benefits of food tourism development. LÄS MER

 5. 5. Framtidens ortstruktur i ett flerkärnigt skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hedvig Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Flerkärnighet; Polycentrism; Lomma; Kävlinge; Lommabanan; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aims to explore several aspects of municipal growth in a polycentric region. Firstly, and mainly, the future polycentric structure of villages in Kävlinge and Lomma municipalities. LÄS MER