Sökning: "tax planning"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden tax planning.

 1. 1. Framställande av traditionell kravspecifikation inom agiltramverk: är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ellinor Sjöström; Nina Segelöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utveckling av produkter och tjänster har historiskt föregåtts av en tydligkravspecifikation över önskat innehåll, fastslagna kostnadsramar och tidsram förlansering. I modern tid har agila metoder successivt blivit standard inommjukvaruutveckling, metoder som inte kräver en explicit kravspecifikation. LÄS MER

 2. 2. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Kinch; [2020]
  Nyckelord :äganderätt; naturvårdsskydd; skog; intrångsersättning;

  Sammanfattning : Rätten till att äga är en av de mest grundläggande rättigheterna vi har. Enligt Libecap (2003) går den att belysa genom tre ensamrätter som en ägare har över sin egendom. Ensamrätt över användningen, ensamrätt över vinster egendomen genererar och rättigheten att byta eller sälja egendomen. LÄS MER

 3. 3. En unionsrättslig armlängdsprincip inom räckhåll? - En analys av Fiat- och Starbucksdomarna från EU-domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Einar Dieden Sandell; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; EU-rätt; internprissättning; armlängdsprincipen; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avancerade skatteupplägg och aggressiv skatteplanering av multinationella företag har länge varit en verklighet för EU och dess medlemsstater. Genom prissättningsbesked kan företag tillsammans med nationella skattemyndigheter avtala om hur företagets internprissättning ska se ut de kommande åren och hur företaget ska beskattas i landet. LÄS MER

 4. 4. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER

 5. 5. Grid Tariff Design for Efficient Utilisation of the Distributor Grid : A qualitative study with actors on the Swedish electricity market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matilda Haikola; Malin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Grid tariffs; Demand response; Time-of-use; Real-time-pricing; Critical-peak-pricing; Distribution grid; Distributed energy resources; Flexibility markets.; Elnätstariffer; Efterfrågeflexibilitet; Distributionsnät; Flexibilitetsmarknader; ;

  Sammanfattning : The Swedish electricity system is transitioning due to the establishment of climate policy goals and trends related to technology and demographics. The transition has resulted in an increased demand for electricity. LÄS MER