Sökning: "Johan Almer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Almer.

 1. 1. Regleringen av advokatreklam - en jämförande studie mellan USA och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Almer; [2009]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Marknadsrätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis compares and evaluates the regulatory measures of the United States' and Sweden's Bar Associations in regard to attorney advertising. The comparative study evaluates the American- and the Swedish Bar Associations' Model Rules of Professional Conduct from a consumer perspective. LÄS MER

 2. 2. Att effekmäta eller inte effektmäta reklam - En dragkamp mellan förnuft och känsla?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Hofmann; Johan Almer; Ylva Isaksson; [2003]
  Nyckelord :marknadskommunikation; effektmätningar; förtester; eftertester; reklamtester; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats är en undersökning utförd av Annonsörföreningen i samarbete med MarketWatch, där det framkommer att cirka 40 miljarder SEK av de i runda tal 45 miljarder SEK som årligen spenderas på reklam i Sverige spenderas utan att annonsörer riktigt vet vad de får för sina pengar. Problem: Hur kommer det sig att effektmätning av reklam och en policy därför, förekommer i så begränsad utsträckning? Om ett företag skall satsa ekonomiska resurser på reklam bör det finnas bevis för att kampanjen resulterar i någon form av vinst. LÄS MER