Sökning: "termometri"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet termometri.

 1. 1. Geothermal Potential of Sub-Volcanic Intrusions in a Typical Caldera Setting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Einar Bessi Gestsson; [2018]
  Nyckelord :sub-volcanic intrusions; thermometry; numerical modeling; geothermal energy; magmaintrusioner; termometri; numerisk modell; geotermisk energi;

  Sammanfattning : Sub-volcanic intrusions can form an extensive network of sills, dikes and other intrusion types that make up a plumbing system beneath volcanoes. Such intrusions are the heat source for high-temperature geothermal systems in volcanic areas and therefore, it is of great importance to study them in relation to geothermal exploration and production. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av metamorfa förhållanden för skarn-, metapelit- och sulfidbergarter på nordöstra Utö, Stockholms skärgård, Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Fredrik Antevik; [2013]
  Nyckelord :geologi; utö; skarn; metapelit; skarn; malm; sulfidmineralisering; sulfidbergart; metamorfos; temperatur; tryck; XCO2;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete i geologi undersöker berggrunden på Utös nordöstra udde i Stockholms skärgård, med målet att fastställa metamorfa tryck-, temperatur- och fluid-XCO2-förhållanden. Utös berggrund metamorfoserades ca 1,87-1,78 Ga när en öbåge kolliderade med den arkeiska kratonen. LÄS MER