Sökning: "geologi"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet geologi.

 1. 1. Kvalitetskontroll av kalkcementpelare - behovsstudie för metodutveckling, sammanställd från litteratur och intervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Stefani Mazdin; [2020]
  Nyckelord :Kalkcementpelare kc-pelare kvalitetskontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kvaliteten på kalkcementpelare, kc-pelare, varierar ofta. Det är vid design- och tillverkningsprocess svårt att säkerställa den slutliga kvaliteten och egenskaperna kan vara olika inom och mellan pelare. Den stabiliserade jordens geologiska förhållanden inverkar, liksom bindemedel och tillverkningsförfarande. LÄS MER

 2. 2. Statistical Evaluation and Modelling of Landslide Initiation Points in Western Norway

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Tim Starke; [2020]
  Nyckelord :landslide; landslide modelling; debris flow; Norway; fuzzy logic; GIS; susceptibility; hazard; geohazard; natural disaster; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Norge drabbas årligen av hundratals jordskred vilket leder till betydande ekonomisk skada och fara för liv. Därför bedriver norska myndigheter och forskningsinstitutioner omfattande forskning om jordskred och vidtar åtgärder för att övervaka, modellera och slutligen mildra konsekvenserna av och förebygga dessa. LÄS MER

 3. 3. Assessment of the Contribution of Groundwater Flow and Surface Flow from Bolmsö Island to Lake Bolmen, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Angelique Uwera; [2020]
  Nyckelord :Groundwater; Surface water; GMS-MODFLOW; Bolmsö Island; Lake Bolmen; Brownification.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increase of brownification in surface waters has been a problem for rivers and lakes from the northern hemisphere. The main factors of this water brownification are the increase of dissolved organic matter and iron in water bodies. LÄS MER

 4. 4. Uttagsmöjligheter från en ytvattenkälla för konstgjord infiltration : Modellering av nettotillrinning in till sjön Återvallsträsket på Ingarö (Värmdö) i ett framtida klimatscenario

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Merhawi Belai; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har god tillgång till vattenresurser tack vare det nordiska klimatet och den geologiska sammansättningen. Dock förväntas den pågående klimatförändring påverka Sveriges vattenresurser. LÄS MER

 5. 5. Rainwater Infiltration Model of the Chocaya Basin using Hydrus-1D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Alexander Bergman; Mire Persmark; [2020]
  Nyckelord :Rainwater Infiltration; Alluvial Plain; Chocaya Basin; Hydraulic Conductivity; Double Ring Infiltrometer DRI ; Hydrus-1D; Electrical Resistivity Tomography ERT ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to assess the rainwater infiltration process in the unsaturated zone in an alluvial plain. Particularly, this study is focused on the Chocaya basin in central Bolivia. LÄS MER