Sökning: "tidsstudie truckar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tidsstudie truckar.

  1. 1. Förbättring av slangtillverkningen på BT  : En produktionsteknisk studie

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Kim Andersson; Henk de Ridder; [2008]
    Nyckelord :Hosemanufacturing; increasing productionpase; planning problems; timestudy; Slangtillverkning; taktökning; planeringsproblem; tidsstudie;

    Sammanfattning : BT Products avdelning för slangtillverkning har i dagsläget problem med att klara av dagens produktionstakt. Målet med detta arbete är att identifiera och komma till rätta med dagens problem samt förbereda avdelningen inför en taktökning från dagens 50 000 till 60 000 truckar per år. LÄS MER