Sökning: "vilomöbel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vilomöbel.

  1. 1. Bi och vi : En möbel att vila sin tyngd på som belyser det stora i det lilla.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

    Författare :Johanna Nilsson; [2014]
    Nyckelord :möbeldesign; design; bi; bidöden; biologisk mångfald; vilomöbel;

    Sammanfattning : Relationen mellan bi och människa är så pass gammal att man inte helt säkert kan säga när den uppkom, men man vet säkert att honungsbin varit tämjda av människan i minst 4000 år. Under hösten 2006 och våren 2007 skedde dramatiska förluster av honungsbin i USA och Kanada. LÄS MER