Sökning: "vindfångare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vindfångare.

  1. 1. Lågenergihus i torrt och varmt klimat

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Ali Moussaoui; Simon Keanius Tzegai Bahta; [2011]
    Nyckelord :lågenergihus; egypten; klimatiseringsteknik; naturlig ventilation; energiberäkningar; skydome; vindfångare; vip energy; mit design advisor; mahoney table; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The construction sector currently accounts for 41.4% of the total energy consumption in Egypt and the residential sector accounts for more than half of all electricity consumed in the country. Therefore, there is great potential for reducing electricity use. LÄS MER