Sökning: "wastewater treatment plant"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden wastewater treatment plant.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Är avloppsreningsverk lämpliga mottagare av backspolvatten från simhallar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ossian Ahlkvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simhallar används som fritidscenter, för sport eller som terapeutisk rehabilitering, och i Stockholms kommun finns det 15 kommunala simanläggningar samt väldigt många privata i form av till exempel hotellpooler. Ett relativt ouppmärksammat problem som finns med dessa pooler ligger i de kemiska reaktioner som händer i vattnet. LÄS MER

 3. 3. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 4. 4. Minimization of chemical's release from a large-scale pharmaceutical industry : By optimization of the crystallization process

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cecilia Rahn; [2021]
  Nyckelord :Minimization of release; pharmaceutical industry; crystallization; optimization; Minimering av utsläpp; läkemedelsindustri; kristallisation; optimering;

  Sammanfattning : The presence of active pharmaceutical ingredients (APIs) and other chemicals in wastewater has caused concerns in recent years due to its potential risk to the environment and society. Thus, the aim of the study is to investigate ways to minimize the release of chemicals from a large-scale pharmaceutical industry to an industrial wastewater treatment plant. LÄS MER

 5. 5. GAC filter Design Criteria for Wastewater Treatment for Removal of Organic Micropollutants – A Literature Review

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Bhargav Reddy Elavarthi; [2021]
  Nyckelord :micropollutants; activated carbon filtration; empty bed contact time EBCT ; pharmaceuticals; breakthrough curves; adsorption; PFOS; carbon use; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Granular Activated Carbon (GAC) is nowadays suggested as a fourth (quaternary) treatment step at municipal wastewater treatment plants to remove certain chemicals and particularly organic micropollutants (OMPs). This work investigated the different factors that affect the performance of the GAC filter for the removal of micropollutants in a municipal wastewater treatment plant. LÄS MER