The true costs of internationally purchasing of energy storage systems in the Electromobility sector - A case study of Volvo Trucks battery supply chain

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)