"Fragments of past time" : Natur, kultur och apokalyps i Margaret Atwood’s Oryx and Crake

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: Chris Holst; [2013]

Nyckelord: postapokalyps; natur; vetenskap; kultur;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)