Utformning av en e-marknadsplats med hög användbarhet för företag inom Ung Företagsamhet och som är lättnavigerad för alla användare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Ung Företagsamhet (UF) erbjuder ungdomar i gymnasiet möjligheten att testa på hur det är att driva ett företag under ett års tid. Enligt en enkätundersökning, som utfördes på studenter från Linköpings Universitet och på olika gymnasieskolor, framkom det att den största försäljningen av UF-produkter sker på fysiska marknadsplatser. Enkäten visade även att det fanns ett intresse för en extern e-marknadsplats där UF-företag kan utöka sin försäljning. I det här projektet har Xpanda utvecklats för att möta detta behov med fokus på att försöka skapa en webbapplikation som har hög användbarhet för UF-företag och är lättnavigerad för alla användare. För att uppnå dessa kriterier togs det fram vetenskapliga källor som låg till grund för utformandet av webbapplikationen. Projektet arbetade efter de agila metoderna och var uppdelat i tre iterationer, även känt som sprintar. Efter varje sprint utvärderades resultatet av den dåvarande applikationen med hjälp av användartester. Testgruppernas åsikter samt kommentarer värderades och ledde till förändringar av applikationen för att främja frågeställningen. Prioriteringar behövde göras i utvecklandet, vilket diskuteras i rapporten. Slutsatsen av rapporten är att det är möjligt att utveckla en webbapplikation som upplevs som användbar och lättnavigerad av dess användare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)