Södermanlands natur : ett urval annoterade monografier och skrifter om Södermanlands botanik, geologi och zoologi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

Författare: Siv Bejhed; [1982]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta specialarbete består av en förteckning med 176 annnoterade böcker om Södermanlands natur. Samtliga verk har utkommit under tidsperioden 1941-1981 och annotationerna består av kortfattade presentationer. Förteckningen är indelad i tre delar: Monografier och skrifter, Serier och Inventeringar. Under dessa rubriker är de olika verken uppställda i bokstavsordning efter huvuduppslag. Vad gäller serierna har aktuella delar förtecknats i nummerföljd under respektive series namn. Förteckningen följs av ett kort avsnitt med ytterligare lästips om Södermanlands natur. Specialarbetet avslutas med författarregister och titelregister. Urvalet har främst skett med hjälp av Svensk bokförteckning, Svensk geografisk bibliografi och Sörmländsk bibliografi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)