Löftet om tillhörighet -En studie om de verkliga budskapen i fast fashion reklam

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Carolina Bengtsson; Maria Lindroth; [2011-07-06]

Nyckelord: fast fashion; reklam; symboler; budskap;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)