"En bild för dig och mig" : - En kvalitativ intervjustudie om förskollärare och barnskötares syn på bildstöd som inkluderande verktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Lisa Ahlberg; Stefani Baban; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)