Utvärdering av nätverkssimulering och enhetsemulering : GNS3 och Packet Tracer

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

Författare: Joakim Hellström; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport tar upp hur ett par olika programvaror, nämligen Packet Tracer och GNS3 kan användas för att simulera verklig utrustning i syftet att använda dessa hos ett företag i labbmiljö för att förbereda en implementation av ny hårdvara samtidigt som kostnaderna kan hållas nere, men också hur dessa programvaror kan användas i studiesyfte och använda som komplement till fysisk utrustning inför laborationer och examinationer i de olika kurserna som Cisco erbjuder. Det är också en utvärdering för att avgöra vilken av programvarorna som är den bästa att använda. En topologi sätts upp, komplett med IP-adressering med relativt vanlig konfiguration för att se hur dessa programvaror hanterar och klarar av dessa konfigurationer. Det visar sig att båda programvarorna presterar bra i de flesta fall, men de avbildningar av IOS som testats i GNS3 saknar stöd för PortSecurity som standard, så Packet Tracer tar titeln. Packet Tracer lämpar sig bäst för grundläggande studier med sina enkla paketspårningar medan GNS3 fungerar bättre för mer avancerade topologier med möjlighet till import av befintlig hårdvara. Nyckelord:  Cisco, Packet Tracer, GNS3, Simulering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)