Att bryta en kriminell livsstil : En kvalitativ undersökning av KRIS-medlemmars erfarenheter av att bryta med kriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

Författare: Amanda Almerud; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)