De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. Statslösa personer hamnar i det juridiska vakuum, vilket innebär att dessa individer lever ett osäkert liv. Att bli statslös har olika orsaker, i denna undersökning har jag granskat den svenska asylprocessen. I den svenska asylprocessen fastställs inte statslösa asylsökande individer när de lämnar in sin ansökan om asyl. Detta medför en rad problem främst för den statslösa, eftersom om en statslös individ inte har rätt asylskäl enligt den svenska asyllagen får dem oftast ett utvisning beslut. Ur statsvetenskaplig synpunkt består det problem som här uppstår i att statslösa personer som fått avslag på sin asylansökan inte får stanna i landet men inte heller kan utvisas, eftersom deras tidigare vistelseland i de flesta fall inte vill ta emot dem. Nyckelord: Statslösa, Sverige, Asylprocess, Utvisningsbeslut, Verkställighetshinder

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)