Omvårdnadsåtgärder, sjuksköterskans/barnmorskans roll, samt upplevelser av graviditetsdiabetes

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Therese Engström; Sanna Jonsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)