Sjuksköterskors upplevelser av första året som yrkesverksam

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola

Författare: Siri Jönsson; Lina Nilsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)