Hon är ju ingen Strindberg direkt : En receptionsstudie av fem romaner med bekännelsekaraktär ur genussynpunkt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Sanna Nilsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utifrån en jämförelse av fem verk av fyra författare - Karl Ove Knausgård, Lars Norén, Maja Lundgren och Carina Rydberg se huruvida mottagandet skiljer sig åt ur genussynpunkt mellan dessa författares verk som är av liknande karaktär. Detta utförs med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteorier och delvis av Ebba Witt-Brattströms teorier om könsanalog läsning. Intresset för detta uppkom utav att Maja Lundgren i synnerhet fick utstå mycket kritik beträffande sin roman "Myggor och tigrar" samtidigt som Lars Norén mestadels hyllades som en stor författare, trots verkens likhet beträffande den utlämnande aspekten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)