Sökning: "Sanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Sanna Nilsson.

 1. 1. A research study on cultural competence at HVB homes in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Integration; Cultural Competence refugees Cultural competence at HVB homes Social work; integration mångfald ensamkommande personal social kompetens;

  Sammanfattning : In autumn 2015 the largest refugee crisis occurred in Europe since world war two (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 2018). Sweden experienced a migrant flow from various countries because of wars and conflicts in the world (Swedish migration agency, 2016). LÄS MER

 2. 2. Ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande? : att synliggöra det sociala samspelet i måltidssituationer

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sarah Lind; Sanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; samspel; kommunikation; lärande; förskola.;

  Sammanfattning : Denna undersökning tar sin utgångspunkt i den pedagogiska måltiden på förskolan. Studien är baserad på fyra observationer under lunchsituationen på en förskola. Syftet var att undersöka det sociala samspelet och synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. LÄS MER

 3. 3. Fluralaner : – en säker substans med hög effektivitet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Isoxazoliner; fluralaner; Bravecto; Exzolt; säkerhet;

  Sammanfattning : Fluralaner är en ny ektoparasiticid som tillhör substansgruppen isoxazoliner och introducerades på marknaden 2014 av MSD Animal Health. För närvarande finns det bara två veterinärmedicinska läkemedel på marknaden som innehåller fluralaner, vilka är Bravecto™ och Exzolt™. LÄS MER

 4. 4. Mottagande av kvinnor med infektionssjukdomar vid kvinnojourer : En kvalitativ studie om personalens erfarenheter vid kvinnojourer i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nilsson Sanna; [2018]
  Nyckelord :Infektionssjukdomar; kvinnojourer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie om förändringen i företagshållbarhetsredovisningar när frivilligt blir lagstadgat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sanna Nilsson; Ellinor Wallin; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; GRI; content analysis; Annual Accounts Act; law change; Hållbarhetsredovisning; GRI; innehållsanalys; Årsredovisningslagen; lagändring;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsredovisning: En kvantitativ studie om förändringen i företagshållbarhetsredovisningar när frivilligt blir lagstadgat.Författare: Sanna Nilsson och Ellinor WallinBakgrund: För att företag ska öka arbetet kring hållbarhet ytterligare införde regeringen vidårsskiftet 2016/2017 krav på att stora företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. LÄS MER