"Hon står kvar där än i tamburen, hon byter om och sådär. Hon verkar inte ha bråttom alls." : Om möjligheter och hinder för interaktion mellan pedagoger och nyanlända föräldrar i förskolan.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)