Hur väl korrelerar olika principer att med 2-D ekokardiografi mäta vänster förmaksstorlek? : En jämförelse mellan två metoder av olika komplexitetsgrad.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Frida Törnqvist; [2019]

Nyckelord: Ultrasound; echocardiography; atriumsize; normalvalue;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)