Referenters historiska relation med radio- och TV-sport : En kvalitativ undersökning kring hur radio-sportreferentens erfarenheter och kompetens är förenliga med kraven som ställs för arbetet som TV-sportreferent

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten

Författare: Cecilia Snöbohm; Jessica Frödin; [2015]

Nyckelord: referent; sport;

Sammanfattning:

Att vi ser minst en sportreferent vid varje match eller i andra idrottssammanhang är  idag en självklarhet. Det finns kända och mindre kända referenter. Men hur har de mest etablerade referenterna tagit sin plats och blivit dem som vi så kallat känner till? För vissa räcker det att höra rösten och man vet direkt vem det är, andra har börjat synas mer och mer under sändningarna. Till en början handlade det mest om att rösten var talande. För det var ju faktiskt i radio som allting började. Men när TV började sända sport så började den också ta över radiosportens lilla era.

Det här är en studie hur sportreferenter   etablerat sig ända sedan AB radiotjänst för första gången 1925 började ge ut sändningar som innehöll idrottsarrangemang till dagens TV-sportreferenter. Läsaren kommer att få en inblick hur det är att jobba som referent samt vilka krav som ställs. Men framförallt finns det en historisk berättelse hur TV-sporten tagit över radiosporten allt mer och mer.

De slutsatser vi kunde dra var att det finns nästan ingen som är anställd utan utbildning när det kommer till att arbeta som sportjournalist i radio eller TV. Då bland annat både SVT och Sveriges Radio har som krav att även praktikanter måste vara under en journalistisk utbildning.

Du kan inte längre säga vad du tycker och vill som sportjournalist, framförallt inte i TV. I radio är det inte lika noga.

De första sändningarna handlade mer om att tala om för tittaren hur allting såg ut, idag är det annorlunda och man skapar känslor för publiken för att hålla dem underhållna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)