Vilke syn på jämställdhet har Sverigedemokraterna? : En textanalys om Sverigedemokraternas politiska koppling till jämställdhet utifrån olika feministisk perspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Sali Budagh; Samia Mustaf Aydid; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sverigedemokraterna har fått motta mycket kritik gällande deras syn på jämställdhet, partiet har blivit kritiserade av kvinnliga politiker från andra partier och har även framstått som ett antifeministiskt parti. Syftet med denna uppsats är att analysera Sverigedemokraternas jämställdhetssyn utifrån teorierna femonationalism, särartsfeminism, likhetsfeminism, postkolonial feminism samt radikal feminism. Vår slutsats baserades på Sverigedemokraternas senaste principprogram, valmanifest, en debattartikel samt nio motioner som partiet lämnat in till Sveriges Riksdag. Metoden som användes i denna studie är kvalitativ textanalys. Studien resulterade med att sverigedemokraterna visade starka kopplingar till särartsfeminismen där partiet lägger stor fokus på könensskillnader och vill inte sträva mot ett helt jämlikt samhälle. Studien visade även att partiets jämställdhetspolitik gynnar männens överordning mot kvinnor i vissa aspekter men kvinnor i vissa aspekter dels genom att vilja bekämpa mäns våld mot kvinnor. Studien resulterade även med att partiet har en jämställdhetspolitik som delvis gynnar de västerländska kvinnorna snarare än utländska kvinnorna då partiet med synen på islam inskränker på den muslimska kvinnans fria val till bland annat klädsel. Slutligen visade denna studie även att sverigedemokraterna blundar för kvinnors olikheter utan vill enbart uppnå mål som gynnar den västerländska synen på jämställdhet.     Keywords/Nyckelord: Jämställdhet, Feminism, Sverigedemokraterna, kön och politik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)