Kyrkosplittring eller berikad mångfald? : En undersökning om den nuvarande ekumeniska relationen mellan Svenska kyrkan och Rysk-ortodoxa kyrkan.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Lazar Terzic; [2017]

Nyckelord: Ekumenik;

Sammanfattning: The results illustrate that there is a lack of reciprocal dialogue and respect between the churches at present. The Russian-orthodox church has chosen to disrupt its dialogue with the Swedish church due to disagreements regarding same-sex marriage. In the research, qualitative methods, such as interviews, were used to answer the research questions. Three main challenges to the continuation of an ecumenical dialogue are discussed in the theoretical section of the dissertation: goals, methods and responsibilities. The study shows that similar problems are faced by both churches.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)