Psykiska biverkningar av hormonella preventivmedel : En litteraturstudie om samband och riskfaktorer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Författare: Teresa Abrudan; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)