Att finna nöje i det hemska

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Mostafa Nasser; [2023]

Nyckelord: våld; media; grimdark; underhållning; nöje; avsky;

Sammanfattning: Hur och varför kommer det sig att folk finner underhållning i media som skildrar våld? Våld som vanligtvis frammanar avsky i folk är populärt i media som film och spel. Ett särskilt exempel som tas fram i denna studie ärsubgenren Grimdark vilket skildrar en mer dyster och våldsam verklighet. Texten beskriver en utveckling av median som skett under de senaste 20 åren, hur våldsam media bara blivit mer populär och hur dem går tillväga till att minska på avskyn och öka positiv affekt. Vad som anses som hemskt kan också vara subjektivt och vissa karaktärsdrag hos folk kan öka intresset av det hemska eller våldsamma, exempelvis sensationssökande. Diverse metoder kan nyttjas till att estetisera våldet och minska på negativ affekt och öka tillfredställelsen hos konsumenten. Man kan tänka sig att det inte är själva våldet som lockar utan mer det narrativa kontextet samt med hur exempelvis konflikten blir löst. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)