"Han är alltid hyperaktiv efter han har ätit" : Hur skolan resonerar kring ett samband mellan kost och ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Törning Leonora; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)