Pimpa din frukostmjölk En begriplighetsanalys av texten på mjölkpaketen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Timmy Burchard; [2012-10-11]

Nyckelord: mjölk; begriplighet; mottagaranpassning; röst och kausalitet;

Sammanfattning: Specialarbete, 15 hpSvenska för blivande lärare, specialisering 2 LSV410VT 2012Handledare: Andreas Nord

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)