Covid-19 i Afrika: Beredskap efter ebola

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion Afrika har haft flera utbrott av ebola (EVD). Det Västafrikanska EVD-utbrottet 2014-2016 var det mestförödande med mer än 28 000 fall och mer än 11 000 dödsfall. Utbrottet började i Guinea och spredsöver gränsen till Sierra Leone och Liberia. 2018-2020 var det ett utbrott av EVD i DemokratiskaRepubliken Kongo (DRC) som spreds till Uganda. På grund av utbrotten av EVD har de drabbadeländerna byggt upp kapacitet att hantera epidemier. Syfte Syftet med studien är att beskriva den kapacitet som byggts upp i respons till EVD-utbrott, och hurkapaciteten har varit till nytta för staterna under deras första sex månaders respons till covid-19 iLiberia, Guinea, Sierra Leone, Uganda, samt DRC. Metod Studien är en systematisk litteraturstudie. Resultat De tre Västafrikanska länderna var hårt drabbade av EVD på grund av svaga hälsosystem, en historiaav interna konflikter, porösa gränser och det faktum att EVD kunde spridas till fler områden innan detupptäcktes. De Västafrikanska staterna kunde med internationell hjälp bygga upp kapacitet för atthantera epidemier, vilken har använts i arbetet mot covid-19. EVD-utbrottet i DRC hade en snabbarerespons eftersom det hade byggts upp kapacitet både på en afrikansk- och internationell nivå sedandet Västafrikanska utbrottet. Slutsats De Afrikanska länderna i denna studie har kunnat använda sig av kapacitet som de byggt upp för atthantera EVD i sin hantering av covid-19. Detta trots att de fortfarande har fortfarande svagahälsosystem och saknar resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)