Sökning: "Beredskap"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet Beredskap.

 1. 1. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER

 2. 2. Diabetes Mellitus Typ 2 hos barn : sjuksköterskors beredskap att bemöta familjen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Anna Roos; Admira Spahic; [2020]
  Nyckelord :Nurses; preparedness; meeting; children; families; t2dm; Sjuksköterskor; beredskap; bemötande; barn; familjer; typ 2 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes mellitus har det senaste årtiondet ökat bland barn. Sjukdomen misstänks ha en mer aggressiv kroppspåverkan hos barn än vuxna samtidigt som de farmakologiska resurserna är begränsade för barn. Familjens livsstil har stor betydelse för att behandlingen ska bli framgångsrik men också för risken att insjukna. LÄS MER

 3. 3. Intervjustudie gällande aspekter, brister och verktyg kopplat till brandutredningar i kommunal räddningstjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Vicktor Riedel; [2020]
  Nyckelord :Brandutredningar; kommunal räddningstjänst; förebyggandeverksamhet; operativ verksamhet; MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; utbildning; intervjustudie; säkerhetsfunktionsanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Accidents occur in the society daily which require the fire service to respond. The fires cause socio-economic cost estimated to the equivalent value of 7 billion SEK every year. One of the strategies used by the municipalities to reduce the effects of the accidents is to investigate the fires to be able to prevent similar fires in the future. LÄS MER

 4. 4. Cotula coronopifolia : invasive or just another alien species?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lina Tomasson; [2020]
  Nyckelord :Cotula coronopifolia; dispersal mechanism; invasive species;

  Sammanfattning : It is known that alien species can become invasive in a new environment and in new geographic areas. The recent and rapid expansion of Cotula coronopifolia (cotula)on the island of Öland in Sweden has raised questions about its potential invasiveness. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård vid katastrofer och allvarliga händelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Bryhn; Moa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Disaster; Experiences; Nurses; Nursing care; Allvarlig händelse; Erfarenheter; Katastrof; Omvårdnad; Sjuksköterskor och Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Sverige har ett ansvar att erbjuda god hälso- och sjukvård, även vid katastrofer och allvarliga händelser. För att detta ska kunna uppnås behöver sjuksköterskor kunskap för att känna sig säkra på sitt arbete. LÄS MER