Subutex : Vad är det?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Johan Hultborg; Matts Olofsson; [2004]

Nyckelord: Droger och missbruk;

Sammanfattning:

Enligt oss är en stor del av kriminaliteten i Sverige drogrelaterad. Vi har därför valt att i detta examensarbete inrikta oss på behandling av narkotikamissbruk. Då vi ser Heroin som den tyngsta drogen man kan missbruka, valde vi att undersöka hur en subutexbehandling går till här i Umeå. Vi har med detta arbete fått kunskap om behandlingen så att vi och andra får en möjlighet att få kunskap om hur man, på åtminstone ett sätt, kan få hjälp med att bli kvitt sitt heroinberoende. I arbetet har vi valt att först skaffa kunskap om själva preparatet Subutex genom fakta från bl.a. FASS (information om läkemedel) mm. Vi har intervjuat en Överläkare vid namn Peter Valverius som arbetar vid BPS (Beroendepsykiatrin). Subutex är en vit, oval tablett med ett svärd på ena sidan och styrkan angiven på den andra sidan. Subutex finns i 0,4 mg, 2 mg och 8 mg. Det aktiva innehållsämnet är Buprenorfin. Buprenorfin minskar suget efter opiater och underlättar avvänjningen av opiater genom att dämpa symptomen som uppkommer när man slutar missbruka opiater. Även den euforiska känsla som många missbrukare vill åt slås ut. Subutex används i behandlingar för att hjälpa personer att kunna sluta missbruka opiater. Det är Socialtjänsten som till en början måste anmäla personen till subutexprogrammet. Denna anmälan görs till BPS. För att kunna få en subutexbehandling i Umeå måste man uppfylla vissa kriterier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)