A Conflict Theory and Historical Analysis on the Causalities of Terrorism : And the causes of the 9/11 attacks as a case study

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

Författare: Dennis Bottenberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)