“Misstag måste man få göra! Om man inte tar hand om misstag såfår man en rädd organisation” : En kvalitativ studie om psykologisk trygghet ur ett HR-perspektiv medkopplingar till agilt ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Linda Ivarsson; Jane Häll Danielsson; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)