Vad är Anime? : Svensk syn på ett japanskt fenomen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för Socialantropologi

Författare: Pelle Hansson; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med min uppsats är att försöka förmedla hur man ser på anime, ett så typiskt japanskt fenomen, här i väst? Vidare så har jag genom litteraturstudier försökt presentera för läsaren vad anime är för något. Detta görs genom en kort historisk presentation av anime för att sedan djupare visa strukturen i anime, karaktärer, innehåll och slutligen huruvida anime återspeglar nutida oro i det egna samhället. Även en viss diskussion förs gällande anime och dess legitimitet som japanskt kulturarv. Mina informanter får också berätta hur dom tycker att anime särskiljer sig från övriga animationer, då främst från väst samt hur den svenska marknaden och dess tittare ställer sig till anime.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)