Dokumenthantering i Microsoft SharePoint 2010 :  

Detta är en M1-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning:

SharePoint är ett stort content- och managament-system som många företag använder sig av. I detta kan mallar specificeras för olika dokumenttyper (kallade content types), som underlättar skapandet av nya dokument för slutanvändaren. Systemet för mallarna blir dock snabbt omständligt och ohanterligt när antalet mallar företaget använder sig av växer.

I detta examensarbete undersöks en lösning till problemet med mallarna, som finns tillgänglig på Microsofts Codeplex-site, där projekt under open-source licens kan laddas upp för allmänheten. Under arbetet undersöktes denna lösning djupare och vidareutvecklades för att i slutet av arbetet kunna levereras i form av en prototyp som HOW Solutions kunde använda sig av i framtida projekt.

Slutresultatet blev en prototyp som bygger vidare på den tidigare lösningen och som tillåter användaren att specificera en mall-hubb, i form av en site-samling med bibliotek som kan förse andra bibliotek med mallar. Under projektet blev också en annan vidareutveckling av programmet funnen, som visar stor potential och som bör tittas närmare på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)