Socialdemokratiska arbetarpartiets syn på monarkin i Sverige.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Peter Sundström; [2011]

Nyckelord: socialdemokraterna; monarkin; politiska arenor;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)