Sökning: "Emma Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Emma Lindgren.

 1. 1. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 2. 2. Död och fantastik i några moderna barnböcker : En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Eckardt; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; döden; existentiella frågor; fantastisk berättelse; fantasy; litteraturanalys; sorg;

  Sammanfattning :  En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. LÄS MER

 3. 3. Marknadens reaktion vid vinstvarningar : Har informationsinnehåll och företagsstorlek effekt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindgren; Fredrik Larshamre Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Vinstvarning; avvikelseavkastning; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den svenska kapitalmarknadens reaktion vid vinstvarningar samt huruvida det kan observeras en skillnad baserat på informationsinnehåll i vinstvarningar och företagsstorlek. Urvalet består av 143 observerade vinstvarningar som utfärdats av svenska börsnoterade bolag under 2013–2019. LÄS MER

 4. 4. Hur olika kommunikationskanaler kan bidra till samförstånd i förändring : En flerfallsstudie på större verksamheter som genomgått radikal förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Nyberg; Frida Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsledning; kommunikationskanaler; radikal förändring; samförstånd i förändring; tvåvägskommunikation;

  Sammanfattning : Att företag behöver genomdriva förändringar för att nå framgång är väl känt. Tidigare studier visar på att tvåvägskommunikation är väsentligt när det kommer till att skapa förståelse för förändring. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutvecklingens betydelse för företag : En kvalitativ studie om kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin i Dalarnas län

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Emma Kapraali; Kristin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :competence development; learning at work; competence strategy; kompetensutveckling; lärande i arbete; kompetensstrategi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetarnas kompetens är idag en viktig del i företag och anses vara en av de största konkurrensfaktorerna. En stor anledning till att medarbetare väljer att lämna sin arbetsplats är på grund av bristen på utvecklingsmöjligheter, då många medarbetare idag förväntar sig kompetensutveckling på sina arbetsplatser. LÄS MER