Kitchen for Homes : Ett nytt kökssystem för hemmiljöer

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Sammanfattning: ”Kitchen for Homes” vill gå i polemik med det moderna västerländska kökets permanens och materialitet. Genom att utmana normerna kring hur våra kök konstrueras, men bibehålla de standardiseringar för till exempel vitvaror, ges användaren en byggsats av komponenter för att enkelt på egen hand bygga sitt egna kök. Med hjälp av aluminiumprofiler, från början tänkta att endast användas till mässmontrar tillhandahålls ett kök som kan byggas, återskapas och omformuleras gång på gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)