TAKK som språkutvecklande verktyg - en intervjustudie i en förskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Amelia Natalie Espitia Giraldo; [2015]

Nyckelord: TAKK; sign supported speech;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)