Att synas är att lyckas

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Författare: Karin Bernhardsson; [2014]

Nyckelord: Social Sciences; Cultural Sciences;

Sammanfattning: En kortfilm där påståendet "att synas är att lyckas" avhandlas med hjälp av fyra intervjuer: Jaqe, Karin Ericson, Andrea Arvidsson och Murat Dal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)